Rechtstreekse schade afwikkeling

RECHTSTREEKSE SCHADE AFWIKKELING

AUTOMOBIELGLAS CARNISSELANDE BV is FOCWA-gecertificeerd en Glasgarant Autoruit herstelbedrijf en sinds oktober 2015 in het bezit van een A-status.

De A-status is de hoogste kwalificering en hebben wij te danken aan de erkenning voor onze;

  • Beste Service
  • Beste Kwaliteit
  • Beste Prijs

Directe financiële schadeafwikkeling
Als uw polis de schade dekt, hoeft u zich over de financiële afwikkeling geen zorgen te maken. Wij regelen alles voor u! Het schadebedrag wordt met geavanceerde systemen gecalculeerd en gecontroleerd. Daarbij worden alle inkoopvoordelen van Glasgarant direct verrekend in de schadelast. Deze valt daardoor lager uit.

Zodra de schade geanalyseerd en geaccordeerd is, wordt de betaalopdracht bij de verzekeraar aangemaakt en uitgevoerd. U hoeft dus zelf niets voor te schieten. De Glasgarantverzekeraars en –herstellers kennen geen ‘korting achteraf’. U kunt er zeker van zijn dat het schadebedrag op de nota ook de werkelijke uitkering aan het Glasgarantbedrijf is. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden dient u bij ons alleen een eventueel eigen risico nog af te rekenen. Sterreparatie wordt vaak volledig vergoed wanneer u een WA-extra of All-Risk autoverzekering heeft.

Een lager of geen eigen risico
Afhankelijk van uw polis, of het een ruitreparatie of ruitvervanging betreft, betaalt u minder of zelfs geen (standaard) eigen risico als u uw autoruitschade laat herstellen via de Glasgarant-regeling.

Wanneer u niet bent verzekerd tegen ruitschade is Automobielglas ook de beste keuze. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave voor het herstellen van uw autoruitschade.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Gegarandeerde herstelkwaliteit
Als Glasgarant autoruitherstelbedrijf voldoen wij aan de minimale toetredingseisen die de brancheorganisatie FOCWA stelt en garanderen de kwaliteit van de uitgevoerde reparatie. Glasgarant toetst op steekproefbasis de afhandeling van autoruitschaden bij alle erkende bedrijven en ziet met kwaliteitsaudits ook toe op de kwaliteit van het herstel.

Zorg voor het milieu
Glasgarant ijvert voor een beter milieu. Wij voldoen aan de geldende milieueisen. Bij de afweging of een ruit gerepareerd of vervangen moet worden, speelt het milieu ook een rol. Repareren levert minder milieubelasting en als de kwaliteit niet in het geding is, dan heeft dat de voorkeur, naast een eventueel kostenvoordeel. Het gehele administratieve ruitschadeafwikkelingsproces voltrekt zich digitaal en in principe papierloos.